Stichting Teachers for Africa heeft ook uw steun nodig

Om onze projecten te kunnen blijven voortzetten hebben we structureel geld nodig. Dit geld wordt besteed aan de projecten in Zuid-Afrika en aan de lokale co?rdinatie van die projecten. Het is als donateur mogelijk om een bepaald project te kiezen zodat de donatie alleen daarvoor wordt ingezet. Het is uiteraard ook mogelijk en meer dan welkom om onze stichting in haar geheel te sponsoren. Een compleet overzicht van onze financi?n is te vinden in ons Financieel jaarverslag.

Stichting Docenten voor Afrika is aangemerkt als ANBI instelling bij de Belastingdienst, een gift is daarom fiscaal aftrekbaar.?Het voordeel van?schenken aan ANBI stichtingen is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen. De Belastingdienst betaalt dus mee aan de gift.

Alle projecten zijn sponsorprojecten, omdat we bij al onze samenwerkingsverbanden met de lokale bevolking ofwel kennis ofwel materialen sponsoren. Onze missie is en blijft de jeugd van Zuid-Afrika inspirerend en kwalitatief beter onderwijs bieden. Onze lokale partners hierin ondersteunen is wat Teachers for Africa zich al jaren tot doel stelt. Helpt u ook mee?

Mogelijkheden om ons te ondersteunen:

 • Eenmalige gift
 • Periodieke donatie
 • Schenken via testament
 • Bankgegevens:

  Nederland

  Rabobank- NL06 RABO 0111 6549 98 tnv. Stichting Docenten voor Afrika, Velsen

  Zuid-Afrika

  FNB Branch HoutBay- 62441566348, tnv. Teachers for Africa Foundation

 • Fiscaal nummer:

  820583546

 • Kamer van Koophandel:

  Stichting Docenten voor Afrika is ingeschreven onder KvK nummer: 34331089

Special needs Phalaborwa 8.000,- 25%
Onderwijs Phalaborwa 9.750,- 45%
Nieuw lesgebouw special need 45.000,- 1%