Project omschrijving

Onze partner middelbare school is een ‘public high school’ in Mashishimale, Phalaborwa, gevestigd in een van de armste gebieden van Zuid-Afrika. Er zitten?ongeveer duizend leerlingen op deze school. De school heeft overvolle klassen en weinig tot geen verdere voorzieningen. Zowel de leeftijd als het niveau van de leerlingen waar we mee te maken hebben is zeer gevarieerd. De achtergronden van de leerlingen zijn veelal problematisch?? armoede, geweld in de huiselijke kring, hiv/aids en ‘child headed households’, ofwel huishoudens die door de kinderen gerund worden. Dat maakt dat, waar in Nederland de meeste leerlingen rond hun achttiende de middelbare school hebben afgerond, je hier leerlingen van tot ver in de twintig kunt tegenkomen. Het halen van een middelbare schooldiploma is helaas beduidend minder vanzelfsprekend dan wij gewend zijn.

Deze middelbare school heeft eigen geformuleerde doelstellingen, maar staat voor een bijna onmogelijke taak om deze doelstellingen te verwezenlijken, gezien de zeer beperkte voorzieningen. Hun belangrijkste doelstelling: ‘het geven van goed onderwijs’ is een doelstelling waarbij onze missie als stichting naadloos bij aansluit.

We zijn begin 2015 onze samenwerking gestart nadat we een klaslokaal (dat werd gebruikt als docentenkamer) tot onze beschikking kregen. Dit klaslokaal is omgevormd tot Learner Support Centre, een beproefde ?in-house? onderwijsformule die we eerder hebben ontwikkeld op partnerscholen in Kaapstad.? Een significante sponsoring stelde ons in staat om deze in te richten met goede werktafels, stoelen en kasten voor (naslag- en overige) boeken, en vijf laptops voorzien van internet. Het Learner Support Centre werd opengesteld voor alle leerlingen die in rust wilden studeren, iets wilden opzoeken, huiswerkvragen hadden. Daarnaast konden leerlingen van grade eight (jaar twee van de middelbare school) zich intekenen voor een leesclub, en leerlingen van grade twelve (eindexamenleerlingen) voor een krantenlees- en debatteerclub.

??n op de drie leerlingen heeft het centrum in 2015 tenminste eenmaal bezocht. Veel leerlingen doen het centrum echter regelmatig aan, met een aantal dat het centrum als het ware als thuisbasis heeft geadopteerd.? Velen hebben in ons leercentrum een prettige en rustige plek gevonden om zelf te studeren, te lezen in een van de vele interessante naslagboeken, of hulp te krijgen bij huiswerkvragen. De leesclubs zijn ook een groot succes, waar leerlingen vol enthousiasme en overgave aan meedoen. Het in een kleinere groep hardop lezen, aandacht en ondersteuning krijgen, leren woorden opzoeken in een woordenboek ? dit zijn zaken waarvan de impact wellicht niet makkelijk direct meetbaar is, maar niet onderschat kan worden.

Onze lokale onderwijsassistente heeft het (bege)leiden van deze leesclubs met verve overgenomen van de onderwijsco?rdinator. Verder houdt zij de administratie bij van alle leerlingen die het Learner Support Centre aandoen, en begeleidt zij de computercursussen die wij in grotere getale willen gaan aanbieden. We leven tegenwoordig immers in een digitale wereld en kennis en kunde hierin is cruciaal ? veel van de leerlingen hebben echter nog nooit met een computer gewerkt.

Daarbij ondersteunt Teachers for Africa deze partnerschool met kennisuitwisseling door de inzet van expertvrijwilligers en onderwijsstagiairs?? deze support blijkt een meerwaarde voor het managementteam en de leerlingen van de school.

Algemene taken internationale expertvrijwilligers en stagiairs:

  • Het geven van individuele aandacht en kennis van verschillende vakken aan leerlingen
  • Begeleiden van groepswerk/projecten van verschillende leerlingen
  • Het ondersteunen van de lokale assistenten in het aanbieden van de leesclubs, debatteerclubs, computercursussen
  • Samenwerken met lokale vakgenoten waarbij in overleg eventueel lessen kunnen worden gegeven of gewerkt kan worden met verschillende lesvormen
  • Het geven van aandacht en het motiveren van individuele leerlingen of in kleine groepjes
  • Het uitdenken en/of uitvoeren van speciale projecten, afhankelijk van je achtergrond en expertise. Aangezien Teachers for Africa dit onderwijsproject direct sponsort hebben we gedurende het jaar behoefte aan onderzoek en evaluatie van dit project. Als expertvrijwilliger of stagiair kan je worden gevraagd om een onderzoek uit te voeren ten behoeve van de voortgang van het project. Eigen onderzoek in combinatie met andere werkzaamheden behoort ook tot de mogelijkheden