Project omschrijving

De focus van Docenten voor Afrika is onderwijs, maar onderzoek heeft uitgewezen dat sport helpt bij concentratievermogen en leerprestaties. We ontwikkelen samen met onze partnerscholen daarom ook projecten op het gebied van sport. In Zuid-Afrika is sport is een officieel onderdeel van het curriculum op zowel basis- als middelbare scholen, maar de enorme omvang van de klassen (tot wel 130 leerlingen) evenals gebrek aan faciliteiten en tijd leidt ertoe dat er nauwelijks wordt gesport onder schooltijd.

Sportstagiairs en expertvrijwilligers van Docenten voor Afrika, evenals onze aangestelde sportcoördinator hebben ervoor gezorgd dat gymnastiek nu een vast onderdeel van de week is voor leerlingen van grade six en seven op de basisschool evenals voor leerlingen in grade eight en nine op de middelbare school. De leerlingen maken kennis met nieuwe sport- en spelactiviteiten zoals volleybal en slingertikkertje, maar leren ook om te spelen in teamverband en te werken aan hun conditie. Daarnaast worden de leerlingen ook na schooltijd aangemoedigd om te sporten door het aanbieden van volleybal, voetbal en netball (lijkt op korfbal).

Onze sportstagiairs en expertvrijwilligers geven ook bewegingslessen op een special needs-school. Leerlingen met een beperking sporten hier met plezier en worden tegelijkertijd sociale vaardigheden geleerd. Hierbij is van belang dat naast het organiseren van sport er ook genoeg energie overblijft voor het coachen van lokale medewerkers.

Verder heeft Docenten voor Afrika een lokale partner gevonden in de Soccer Foundation, waarvan zo’n 1200 kinderen bijna dagelijks voetbaltraining krijgen. Daarbij ondersteunen wij de Soccer Foundation met kennisuitwisseling door de inzet van expertvrijwilligers en sportstagiairs. Lokale jonge voetbalcoaches worden door middel van clinics nieuwe technieken en tactieken bijgebracht.

Kortom: de focus op Sport for Development heeft in de omgeving van Phalaborwa verschillende waardevolle sportprojecten met lokale partners opgeleverd. Indien mogelijk hopen we ook het sporten nog meer uit te breiden, maar hoe dan ook worden nu al honderden kinderen blootgesteld aan sport en daarmee aan kansen op een gezonder leven met hogere leerprestaties. Om binnen het jargon te blijven: geen slechte score!

Algemene taken internationale expertvrijwilligers en stagiairs sport development & special needs:

 • Ontwikkeling en coaching van sportbeoefening op achterstandsscholen waar Docenten voor Afrika direct mee samenwerkt in Ba-Phalaborwa.
 • Het ontwikkelen en geven van coach the coaches-sessies aan vrijwillige voetbaltrainers in achtergestelde dorpen in Ba-Phalaborwa via een lokale partner waar Docenten voor Afrika directe contacten mee onderhoudt.
 • Ontwikkeling en coaching van sport- en spelbeoefening op een special needs-school in Ba-Phalaborwa waar Docenten voor Afrika direct mee samenwerkt.
 • Algemene lichamelijke opvoeding met leerlingen maakt deel uit van de werkzaamheden.

Extra informatie:

 • Overwegend goed gestructureerde achterstandsscholen en projecten in de omgeving van Phalaborwa met weinig tot geen middelen om sport aan te bieden.
 • De meeste van deze geselecteerde partnerscholen en projecten hebben verslechterde sportfaciliteiten (met verschillende ondergronden) op het eigen terrein.
 • De kinderen en jongeren van deze projecten komen overwegend uit Namakgale, Mashishimale en Lulekani: dorpen binnen de gemeentegrens van Ba-Phalaborwa.
 • Door verschillende locaties van de deelnemende scholen en projecten hebben stagiairs steeds te maken met wisselende achtergronden van hun leerlingen.
 • Leeftijd van de leerlingen is overwegend tussen de 7 en 18 jaar oud.
 • De scholen en projecten willen hun leerlingen graag kennis laten maken met verschillende sporten zoals volleybal, netball en voetbal.
 • Van de expertvrijwilliger en stagiair wordt vaak verwacht dat deze betrokken is bij organiseren van sportwedstrijden en toernooien.
 • Expertvrijwilligers en stagiairs kunnen eigen trainingsprogramma’s gebruiken. Er wordt zelfstandig coachen verwacht.
 • Aangezien Docenten voor Afrika dit sportproject direct sponsort hebben we gedurende het jaar behoefte aan onderzoek en evaluatie van dit project. Als expertvrijwilliger of stagiair kun je worden gevraagd om een onderzoek uit te voeren ten behoeve van de voortgang van het project. Eigen onderzoek behoort ook tot de mogelijkheden.

Partner Soccer Foundation

De lokale Soccer Foundation draait al enkele jaren in de dorpen rondom Phalaborwa. Hier zijn al zo’n 1200 kinderen onder de 17 jaar lid in drie verschillende dorpen. De Soccer Foundation werkt met lokale coaches en scheidsrechters met een passie voor voetbal. Alle kennis die deze coaches en scheidsrechters hebben is opgedaan op eigen veld. Wat begrijpelijk is, is dat trainingen en wedstrijden niet verlopen zoals men in Nederland gewend is. De coaches en scheidsrechters zijn gemotiveerd meer te leren, want competitie is een grote drijfveer in deze dorpen! De Soccer Foundation is niet enkel effectief in het verminderen van de criminaliteit in de omgeving en het verbeteren van de sociale vaardigheden, ook scouts bezoeken deze dorpen. Het zou fantastisch zijn als de Soccer Foundation naar een hoger niveau zou kunnen stijgen!

Voetbaltraining

De voetbaltrainingen vinden ’s middags op dinsdag tot en met donderdag plaats tussen 16.00 en 17.00 uur. Verschillende teamclinics hebben het afgelopen jaar al plaatsgevonden. Dit houdt in dat de expertvrijwilliger en stagiair training geeft aan een team waarbij de coach betrokken wordt om de kennis over te dragen. In Nederland kennen wij enorm veel spel- en oefeningsvormen gezien iedereen jarenlang bij de sport betrokken is. In deze gebieden werd geen sport gegeven op school en de Soccer Foundation is ontstaan uit eigen initiatief. Hierdoor is het begrijpelijk dat deze kennis over trainingsmogelijkheden nooit is opgedaan door het gebrek aan ervaring hiermee. De coaches kunnen raken snel geïnspireerd en gemotiveerd als iemand met de juiste kennis hen komt trainen.

Coach the coaches

Op de zaterdagochtend tussen 9.00 en 11.00 het mogelijk clinics te geven voor de coaches. Alle coaches uit het dorp komen hierbij bijeen om meer hen te leren hoe voetbaltechnische problemen die op het veld zich afspelen opgelost kunnen worden door middel van de juiste training. In Nederland kennen wij enorm veel spel- en oefeningsvormen aangezien iedereen jarenlang bij de sport betrokken is. In deze gebieden in Zuid-Afrika werd geen sport gegeven op school. Wat je je kunt voorstellen is dat kennis over trainingsmogelijkheden nooit is opgedaan door het gebrek aan ervaring hiermee. De coaches raken snel geïnspireerd en gemotiveerd als iemand met de juiste kennis hen komt trainen.