Project omschrijving

De focus van Teachers for Africa is onderwijs, maar onderzoek heeft uitgewezen dat sport helpt bij concentratievermogen en leerprestaties. We ontwikkelen daarom ook samen met onze partnerscholen ook projecten op het gebied van sport. Sport is een officieel onderdeel van het curriculum op zowel basis- als middelbare scholen, maar de enorme omvang van de klassen (tot wel 100 leerlingen) evenals gebrek aan faciliteiten en tijd leidt ertoe dat er nauwelijks wordt gesport tijdens schooltijd.

Sport stagiairs en expert vrijwilligers van Teachers for Africa evenals onze aangesteld sportco?rdinator hebben ervoor gezorgd dat sport gymnastiek nu een vast onderdeel van de week is voor Grade 6 en 7 leerlingen op de basisschool evenals voor Grade 8 en 9 leerlingen op de middelbare school. De leerlingen maken kennis met nieuwe sport- en spelactiviteiten zoals volleybal en slingertikkertje, leren spelen in teamverband en werken aan hun conditie. Daarnaast worden de leerlingen ook naschooltijd aangemoedigd om te sporten door het aanbieden van volleybal, voetbal en netball.

Onze sport stagiairs en expert vrijwilligers geven ook bewegingslessen op een Special Needs school. Leerlingen met een beperking sporten hier met plezier en tegelijkertijd worden hen sociale vaardigheden geleerd. Hierbij is van belang dat naast het organiseren van sport er ook genoeg energie overblijft voor het coachen van lokale medewerkers.

Verder heeft Teachers for Africa een lokale partner gevonden in de lokale Soccer Foundation waarvan zo?n 1200 kinderen bijna dagelijks voetbaltraining krijgen. Daarbij ondersteunen wij de Soccer Foundation met kennisuitwisseling door de inzet van expert-vrijwilligers en sportstagiairs. Lokale jonge voetbal coaches worden door middel van clinics nieuwe technieken en tactieken bijgebracht.

Kortom: de focus op Sport for Development heeft in de omgeving van Phalaborwa verschillende waardevolle sportprojecten met lokale partners opgeleverd. Indien mogelijk hopen we ook het sporten nog meer uit te breiden ? maar hoe dan ook worden nu al honderden kinderen blootgesteld aan sport en daarmee kans op een gezonder leven met hogere leerprestaties. Om binnen het jargon te blijven: geen slechte score!

Algemene taken Internationale expert vrijwilligers en stagiairs Sport Development & Special Needs

 • Ontwikkeling en coaching van sportbeoefening op achterstandsscholen in Ba-Phalaborwa gemeente waar Teachers for Africa direct mee samenwerkt;
 • Het ontwikkelen en geven van ?Coach the coaches? sessies aan vrijwillige voetbaltrainers in achtergestelde dorpen in Ba-Phalaborwa gemeente via een lokale partner waar Teachers for Africa directe contacten mee onderhoudt;
 • Ontwikkeling en coaching van sport- en spelbeoefening op een Special Needs school in Ba-Phalaborwa waar Teachers for Africa direct mee samenwerkt;
 • Algemene lichamelijke opvoeding met leerlingen maakt deel uit van de werkzaamheden;

Extra informatie:

 • Overwegend goed gestructureerde achterstandsscholen en projecten in de omgeving van Phalaborwa met weinig tot geen middelen om sport aan te bieden;
 • De meeste van deze geselecteerde partnerscholen en projecten hebben verslechterde sportfaciliteiten (met verschillende ondergronden) op het eigen terrein;
 • De kinderen en jongeren van deze projecten komen overwegend uit Namakgale, Mashishimale en Lulekani ? dorpen binnen de gemeentegrens van Ba-Phalaborwa;
 • Door verschillende locaties van de deelnemende scholen en projecten hebben stagiairs steeds te maken met wisselende achtergronden van hun leerlingen;
 • Leeftijd van de leerlingen is overwegend tussen de 7 en 18 jaar oud;
 • De scholen en projecten willen graag hun leerlingen kennis laten maken met verschillende sporten zoals volleybal, netbal (lijkt op korfbal) en voetbal;
 • Van de expert-vrijwilliger en stagiair wordt vaak verwacht dat deze betrokken is bij organiseren van sportwedstrijden en toernooien;
 • Expert-vrijwilligers en stagiairs kunnen eigen trainingsprogramma?s gebruiken. Er wordt zelfstandig coachen verwacht;
 • Aangezien Teachers for Africa dit sportproject direct sponsort hebben we gedurende het jaar behoefte aan onderzoek en evaluatie van dit project. Als expert vrijwilliger of stagiair kan je worden gevraagd om een onderzoek uit te voeren ten behoeve van de voortgang van het project. Eigen onderzoek behoort ook tot de mogelijkheden.

Partner Soccer Foundation

De lokale Soccer Foundation, ofwel gesponsorde voetbalvereniging, draait al enkele jaren in de dorpen rondom Phalaborwa. Daarom zijn al zo?n 1200 kinderen onder de zeventien jaar lid in drie verschillende dorpen. De Soccer Foundation werkt met lokale coaches en scheidsrechters die vanwege hun passie voor voetbal actief zijn. Alle kennis die deze coaches en scheidsrechters hebben is opgedaan op eigen veld. Wat begrepen kan worden is dat trainingen en wedstrijden niet verlopen zoals men in Nederland gewend is. De coaches en scheidsrechters zijn gemotiveerd meer te leren want competitie is een grote drijfveer in deze dorpen! De Soccer Foundation is niet enkel effectief voor het verminderen van de criminaliteit in de omgeving en het verbeteren van de sociale vaardigheden. Ook scouts bezoeken deze dorpen en het zou super zijn als de Soccer Foundation naar een hoger niveau zou stijgen!

Voetbaltraining

De voetbaltrainingen vinden ?s middags op dinsdag tot en met donderdag plaats tussen vier en vijf uur. Verschillende teamclinics hebben het afgelopen jaar al plaats gevonden. Dit houdt in dat de expert-vrijwilliger en stagiair training geeft aan een team waarbij de coach betrokken wordt om de kennis over te dragen. In Nederland kennen wij enorm veel spel- en oefeningsvormen gezien iedereen jarenlang in sport betrokken is. In deze gebieden werd geen sport gegeven op school en de Soccer Foundation is ontstaan uit eigen initiatief. Wat voorgesteld kan worden is dat deze kennis over trainingsmogelijkheden nooit is opgedaan door het gebrek aan ervaring hiermee. De coaches kunnen raken snel ge?nspireerd en gemotiveerd als iemand met de juiste kennis hen komt trainen.

Coach the coaches

Op de zaterdagochtend tussen negen en elf is het mogelijk clinics te bieden voor de coaches. Alle coaches uit het dorp komen hierbij bijeen om meer hen te leren hoe voetbaltechnische problemen die op het veld zich afspelen opgelost kunnen worden door middel van de juiste training. In Nederland kennen wij enorm veel spel- en oefeningsvormen gezien iedereen jarenlang bij sport betrokken is. In deze gebieden in Zuid-Afrika werd geen sport gegeven op school. Wat je je kunt voorstellen is dat kennis over trainingsmogelijkheden nooit is opgedaan door het gebrek aan ervaring hiermee. De coaches raken snel ge?nspireerd en gemotiveerd als iemand met de juiste kennis hen komt trainen.