De basisschool (primary school) waarmee wij samenwerken bevindt zich in Namakgale, gemeente Phalaborwa en heeft ongeveer negenhonderd leerlingen van zes tot veertien jaar oud. Er zitten zestig tot ruim honderd leerlingen in één klas, en momenteel is de uitvalsbasis voor meerdere jaargangen een bouwkeet. Stel je dat aantal leerlingen voor in zo’n kleine container, bij een temperatuur van 30 °C tot 40 °C. Je snapt dat het een uitdaging is voor leerlingen om zich te concentreren op hun lessen.

Op deze basisschool is door onze lokale coördinator en vrijwilligers een tutor-leesproject voor de Engelse taal opgezet in verschillende jaarlagen. Hierbij worden sterke lezers aan zwakke lezers gekoppeld om op die manier bij zoveel mogelijk kinderen tegelijkertijd de kwaliteit van het lezen te verbeteren. Alle kinderen uit grade four en grade five (de Nederlandse groepen zes en zeven) werden getest op hun Engelse leesvaardigheid. De uitkomst was dat bijna twee derde tot de zwakke lezers behoorde. Getalsmatig een hele opgave, waarvoor door Docenten voor Afrika een overdekte buitenruimte gecreëerd werd, waar leestrio’s apart kunnen zitten. Een enorme verlichting voor kinderen en leerkracht, die tijdens het tutorlezen met een meer homogene en kleine groep lezers achterblijft en meer ruimte heeft in het lokaal. Hier kun je lezen hoe we dat voor elkaar hebben gekregen.

Het werken met de zesde- en zevendegroepers maakte al snel duidelijk dat ingrijpen op nog jongere leeftijd nodig is om ondersteuning te bieden in begrijpend Engels lezen en schrijven. Docenten voor Afrika ging daarom een samenwerkingsverband aan met een lokale stichting die zich richt op begrijpend Engels voor de jongsten onder de basisschoolleerlingen, in de leeftijd van vijf tot acht jaar. Door middel van sponsoring is begin 2016 grade one (groep drie) gestart met een ondersteunend Engels leesprogramma dat door twee lokaal opgeleide leesassistenten wordt begeleid.

Dit leesprogramma werkt onder andere met touchpads, die door ons zijn aangeschaft en vervolgens jarenlang gebruikt kunnen worden (hopelijk per 2017 ook in grade two en three, als het mogelijk blijkt ons leesprogramma nog verder uit te breiden).

Onze droom is natuurlijk om een programma op te kunnen zetten dat door alle jaren heen loopt, van grade one tot en met grade seven. Dan ontvangen alle leerlingen tijden hun gehele basisschooltijd ondersteuning in Engels, wat een enorm verschil zal maken op hun prestaties. Alle lesboeken (en natuurlijk de examens!) zijn vanaf grade four in het Engels, terwijl Engels voor de leerlingen niet hun moedertaal is.

Daarbij ondersteunt Docenten voor Afrika deze partnerschool met kennisuitwisseling door de inzet van expertvrijwilligers en onderwijsstagiairs. Deze steun blijkt een meerwaarde voor het managementteam en de leerlingen van de school.

Algemene taken internationale expertvrijwilligers en stagiairs:

  • Het geven van individuele aandacht en kennis van verschillende vakken aan leerlingen.
  • Begeleiden van groepswerk/projecten van verschillende leerlingen.
  • Het ondersteunen van de lokale assistenten in het aanbieden van de leesclubs, debatteerclubs, computercursussen.
  • Samenwerken met lokale vakgenoten waarbij in overleg eventueel lessen kunnen worden gegeven of gewerkt kan worden met verschillende lesvormen.
  • Het geven van aandacht en het motiveren van individuele leerlingen of in kleine groepjes.
  • Het uitdenken en/of uitvoeren van speciale projecten, afhankelijk van je achtergrond en expertise. Aangezien Docenten voor Afrika dit onderwijsproject direct sponsort hebben we gedurende het jaar behoefte aan onderzoek en evaluatie van dit project. Als expertvrijwilliger of stagiair kun je worden gevraagd om een onderzoek uit te voeren ten behoeve van de voortgang van het project. Eigen onderzoek in combinatie met andere werkzaamheden behoort ook tot de mogelijkheden.