Project omschrijving

De samenwerkende scholen voor special needs liggen in Namakgale (een zwarte gemeenschap vijftien kilometer ten westen van Phalaborwa) en bieden hulp aan leerlingen met een geestelijke en lichamelijke beperking.

Beide scholen hebben een veilige haven gecreëerd waar leerlingen op hun eigen niveau kunnen worden onderwezen, in taal en rekenen maar ook in koken, sport, kunst en zelfstandig naar het toilet kunnen gaan.

De visie van de directie is groots, maar zij staan ook voor grote uitdagingen. Denk aan een gebrek aan lokalen, een gebrek aan docenten, een gebrek aan tijd (leerlingen komen alleen ’s ochtends naar school). Zij benaderden daarom Docenten voor Afrika met de vraag of er expertvrijwilligers waren die de docenten wilden helpen om de leerlingen meer mogelijkheden te bieden.

Docenten voor Afrika ondersteunt deze partnerscholen met kennisuitwisseling door de inzet van expertvrijwilligers en onderwijsstagiairs. Steun is zeer welkom om de leerlingen op hun eigen niveau te benaderen en uit te blijven dagen.

Algemene taken expertvrijwilligers en stagiairs met een achtergrond in sociaal pedagogisch werk, hulpverlening, fysiotherapie of gehandicaptenzorg:

  • (Het assisteren in) activiteitenbegeleiding van de leerlingen.
  • Het ontwerpen en implementeren van nieuw lesmateriaal.
  • Het ondersteunen van de begeleiders/docenten door middel van kennisoverdracht.
  • Als expertvrijwilliger of stagiair kun je worden gevraagd om een onderzoek uit te voeren ten behoeve van de voortgang van het project. Eigen onderzoek behoort ook tot de mogelijkheden.